xe giường nằm đà nẵng đi đà lạt - SLEEPER BUS FROM DANANG TO DALAT

Điện thoại đặt chỗ: 0905.848.612 (phòng vé số 04 - Bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng)

Call to book ticket: (+84)905.848.612 (Ticket room No. 04 - Danang Central Bus Station)

or online booking via email: danangdalatbus@gmail.com - We are available 24/7

Please go to: www.danangbus.com for booking sleeper bus ticket from Da Nang to other cities

Please go to: hoianbus.com for booking sleeper bus tickets from Hoi An

Xe Đà Nẵng đi Đà Lạt khởi hành 17h00 hàng ngày tại Bến xe TTTP Đà Nẵng và Bến xe LT Đà Lạt

Sleeper buses from Danang to Dalat run everyday at 17h00 at Danang Central Bus Station

Giờ xuất bến Đà Nẵng: 17h00 - Departure time at Danang: 17:00

Giờ đến dự kiến Đà Lạt: 8h00 - Arrival time at Dalat: 8:00 am

Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Đà Lạt (Distance between Danang and Dalat): 650 km